Sökandet efter en gnutta civilisation!

fredag, oktober 08, 2004

En sak som jag har stört mig på!

Folksam har en reklamfilm, som de sänder då och då i våra reklampauser, och jag stör mig verkligen på den, så därför tänker jag analysera sönder den och visa på det som jag inte håller med om.

Den handlar om barnarbete och kan laddas hem här.

Så här går hela filmen:
"Svenska sexårigar går i skolan. Barn i vissa andra länder tvingas istället att arbeta. Eftersom barnarbete är oacceptabelt, försöker vi på Folksam påverka företagen att skärpa sig när det gäller mänskliga rättigheter, och dem är tvungna att lyssna på oss, eftersom vi representerar så många sparare och så mycket pengar. Flytta dina pengar till Folksam, så tvingar du företagen att lyssna ännu mer."

Låt oss ta det systematiskt:
"Svenska sexårigar går i skolan. Barn i vissa andra länder tvingas istället att arbeta."
Detta är rent utsagt nyspråk. En mer korrekt beskrivning vore:
Barn i vissa andra länder får lov att arbeta. Svenska nioårigar tvingas i stället att gå i skolan och förbjuds från att arbeta.
Den ovanstående meningen är helt korrekt och betydligt mer saklig och i fas med verkligheten än Folksams uttalande.
Vi har en skolplikt i Sverige, vilket innebär att barn ska tvingas gå i skolan i nio år. Oavsett hur välvilligt man ser på att barnen går i skolan, så upphör inte ett tvång att vara tvång för att det är moraliskt i en majoritets ögon. På samma sätt så blir inte något som utförs med fri vilja tvång bara för att handlingen är omoralisk i en majoritets ögon!
Här ser jag på tvång som en relation mellan två människor där den ena människan bestämmer över den andres handlingar. Om du sätter en pistol mot mitt huvud, och snällt ber om att få mina pengar eller mitt liv, så bestämmer du över mina handlingar (just då). Om du erbjuder mig att ge mig femtio kronor om jag äter en mask, så bestämmer jag själv över mina handlingar och det finns inget våld eller hot om våld eller liknande med i bilden. Om jag vill äta masken så tjänar jag på ditt erbjudande men om jag inte vill det, så har jag inte förlorat något.
Om någon (oavsett om det är ett barn eller ej) faktiskt har blivit tvingat till att ta ett jobb, så ska det naturligtvis fördömas och straffas, men de flesta barnarbeten är faktiskt frivilliga. Vi bör också avsluta vårt barntvång i form av skolplikten!!!

Moving on:
"Eftersom barnarbete är oacceptabelt, försöker vi på Folksam påverka företagen att skärpa sig när det gäller mänskliga rättigheter"
Och här visar de fram sitt fula moraliserande tryne. Att tvinga barnen i Sverige är inget att fördömma för det ser de som acceptabelt.
Faktum är att många av de som har barnarbete har det för att familjen annars skulle ha svårt att klara sig ekonomiskt. Om man tar bort barnarbete så kommer en del av barnen att söka sig till gatan där de lever på tiggeri, prostitution och stöld, eller hamnar på sämre svartjobb och det kan knappast ses som en förbättring. Folk med stora hjärtan och vilvillig kollektivistisk tvångsmoral har alltid skadat fatttiga och allmänt folk som lever på gränsen eller har en annorlunda livssyn.
Det enda sättet att få slut på barnarbete och få fattiga barn i skolan är att se till att familjerna i dessa länder kan tjäna mer, och en av förtjänsterna med kapitalismen är att alla blir rikare (i genomsnitt) både fattiga och rika. Om inte staten lägger sig i och fattar en massa kollektivistiska beslut, så kommer barnarbete att försvinna i takt med att ett land blir rikare. Om nu Folksam tvunget vill visa sig duktiga så kan de ju betala de barn som har barnarbete för att de ska gå i skolan istället, som ett skolbidrag (även om detta förmodligen har en del baksidor ur ett ekonomiskt perspektiv, så är det troligtvis bättre än att tvinga bort barnarbete) eller bygga en skola på barnens arbetsplats och förhandla med företagen om att låta barnen gå i skolan en del av tiden.

"och dem är tvungna att lyssna på oss, eftersom vi representerar så många sparare och så mycket pengar. Flytta dina pengar till Folksam, så tvingar du företagen att lyssna ännu mer."
Så länge som Folksam endast använder ekonomiska medel (dvs styr sina sparares pengar i vissa riktningar) så är det moraliskt helt ok, ekomoniska medel är mycket mer moraliska än politiska. Jag vädrar bara ut min klagan för att jag ser dem som hycklare, inte för att de gör något moraliskt fördömligt, för det gör de inte.

Ni ska absolut inte missförstå mig, jag tycker att det är bra att barn går i skolan, och dåligt att barn behöver jobba. Jag anser dock att tvång är en felaktig, och rentutsagt omoralisk, väg att gå för att nå dessa mål. Bar nbör gå i skolan därför att skolan är så bra att de faktiskt känner att de för ut så mycket av undervisningen och de andra eleverna och samvaron och den sociala träningen att de ser det som något positivt, som är bättre än alla andra alternativ, inte för att staten tvingar dem att gå i skolan, oavsett om det ger något eller ej!

Bloggmusik:
Elton John: Daniel

  • Jag reagerar också på filmen.

    De utgår från barnens situation som den den ser ut i Sverige här och nu. Barnarbetare väljer i själva verket inte mellan barnarbete och skola. I stället är fabriken vanligen det minst dåliga alternativet för dessa barn. Nike är inte det värsta som drabbar en thailändsk sexåring.

    Och dessutom - Johan Norberg visar i "Till Världskapitalismens Försvar" hur barnarbete lyckligtvis endast återfinns i en fas i länders utveckling. Sverige hade barnarbetare för hundra år sedan, genom handel blev vi rikare och satsar nu på lek och utbildning för våra barn.

    Förresten - välkommen in i blogvärmen, Erik =)

    By Blogger Engst, at 1:09 fm