Sökandet efter en gnutta civilisation!

måndag, oktober 25, 2004

Fox och objektivitet!

Jag ska erkänna två saker. För det första kan jag inte se Fox nyhetskanal och för det andra struntade jag i att se dokumentären Outfoxed (mest pga att den verkade så förutsägbar). Därför blir rubriken lite missvisande, men det är mitt sätt att knyta an till det aktuella (vilket jag ibland känner är ganska svårt, det är mycket lättare att använda bloggen till att skrika det första som kommer ut ur hjärnan).

Min inställning är att en nyhet präglas av de åsikter som finns hos de som har rört vid nyheten, oavsett om personerna försöker vara objektiva eller ej.
För det första kan en person medvetet sålla bort de nyheter som inte är intressanta, och avsiktingt vinkla reportage till att bli så ensidiga som möjligt.
För det andra kan ens undermedvetna spela roll, t.ex. i de ord som man använder. Om man beskriver ena parten med ett negativt laddat ord som exploatering, så lägger man en värdering i nyheten som påverkar mottagaren, även om det är omedvetet, liksom man även sållar bort en del utan alltför mycket tankemöda.
För det tredje finns det alltid en begränsad tid i radio och TV och ett begränsat antal papper i en tidning. Man kan helt enkelt inte skriva om allt, även om man försöker skildra allt objektivt och utan laddade ord, så man måste gå efter något när man sållar bland nyheterna, och det finns inget objektivt sätt att sålla!!!

Det är helt enkelt dags att skrota begreppet objektiva nyheter. Det kanske är lika bra att nyhetskanalerna är övertydliga, och kanske skriver ut politisk hemhörighet hos journalisterna och redaktörerna och liknande och liksom använda sin vinkling som en marknadsföring. Om inte annat så skulle nyheterna iaf tas med en liten större nypa salt.

Bloggmusik:
The Melodians: Rivers of Babylon