Sökandet efter en gnutta civilisation!

fredag, oktober 29, 2004

Medborgarlön!

Ja, jag vet, medborgarlön är inte riktigt nyliberalt (även om Milton Friedman stödjer en sådan), men det är då betdligt bättre än dagens bidragssystem, och som samhället ser ut idag, så behövs varje framsteg desperat...

Medborgarlön (ML) kallas också negativ inkomstskatt, och funkar som så att om du tjänar 0 kronor så år du säg 4000 kr i bidrag och om du sen skulle börja jobba så ökar din inkomst hela tiden, såg att du får behålla 50% och staten tar resten, så att om du arbetar ihop 4000 kr så får du 4000 i bidrag och 2000 kr i lön. Om du tjänar 20000 kr, så får du 4000 kr i bidrag och 10000 kr i lön. Observera att både grundbidraget och skattesatsen är slumpvis satta för att illustrera poängen.

Vilka saker inom dagens bidragssystem skulle då en medborgarlön kunna täcka upp:
* A-kassa: Den kan man privatisera så att folk som vill ha mer än säg 4000kr i månaden när de blir arbetslösa kan få det, genom att i förväg betala vad det kostar.
* Socialbidrag: Behövs inte med medborgarlön.
* Bostadsbidrag: Folk får helt enkelt hitta ett billigare boende om de nu skulle behöva det.
* Pension: De som inte har något ihopsparat får helt enkelt nöja sig med att leva på ML eller att jobba längre, resten får spara ihop pensionen privat.
* Sjukersättning: Ersätts genom ML och ev. någon privat försäkring.

Andra positiva aspekter:
* Man kan avskeda en hel del jävla byråkrater.
* Man kan avskaffa fackens specialförmåner och minska kollektivavtalens betydelse (även minimilön om vi nu hade haft det), och andra betungande anställningsregler
* Systemet blir mer genomskinligt för medborgarna.
* Mindre krångliga regler.
* Man kan inte förlora pengar på att arbeta mer, dvs det finns inga skattekilar.
* Man kan göra det självreglerande (dvs ändra miniminivån och/eller skattesatsen för att se till att ML är självförsörjande och går med nollresultat), vilket gör det lite mer svåråtkomligt för klåfingriga politiker.
* Det är lättare att privatisera ML eller göra det frivilligt.
* Man kan låta flera ML-system "konkurrera" med varandra. (Statliga företag som "konkurrerar" med varandra är bättre än ingenting, även om riktig konkurrens är ännu bättre).

Också det viktigaste testet:
Låter ML folk bestämma över sina egna liv i högre utsträckning än idag? Definitivt! I större utsträckning än kosher nyliberalism? Nej, men det är definitivt ett steg på vägen.

Bloggmusik:
Hansson & Karlsson:Lift-Off