Sökandet efter en gnutta civilisation!

måndag, oktober 25, 2004

Socialister och vägar och allmänt tjat!

Förra veckan inträffade det en hemsk vägolycka då en full lastbilschaufför vände på en motorväg och körde ihjäl fem personer.

Denna olycka belyser ett av socialismens problem, som idag kan ses inom bla dess skötsel av vägarna, nämligen att då kunderna inte betalar frivilligt för vägarna, så är det (näst intill) omöjligt att veta vad som de vill ska ske och vad som inte ska ske. Exempel: I vilken utsträckning är kunderna att betala för säkerhetsförebyggande åtgärder? Dvs. hur mycket är det vårt att satsa på en åtgärd som säg minskar antalet döda på en sträcka med en person om året, hundratusen kr eller hundra miljarder kr eller oändligt mycket pengar? På en marknad så börjar kunderna välja en annan väg i takt med att de tycker att säkerhetskostnaderna blir för höga, och föredrar vägen framför andra om åtgärderna är värda sitt pris, men när vägarna är statsägda tar staten pengarna med tvång oavsett om folk är beredda att satsa så mycket på vägarna eller ej! Vilken maxhastighet ger den bästa trade-offen mellan säkerhet och kundnytta i form av att komma fram snabbare? Hur många ska kontrollera hastigheter och ta nykterhetsprov? Vilka krav är det rimligt att ställa på bilägarna för att de inte ska utgöra alltför stor fara för sina medtrafikanter? Godkänd besikting, besiktning utan anmärkning eller är kanske besiktning ett onödigt krav, är trafikförsäkring något som man ska kräva av ägarna eller är det bättre att införa en extra olycksfallsavgift eller något alternativ till en försäkring, ska alkolås vara obligatoriskt, hur är det med katalysator osv osv???? Helt enkelt vilken sorts väg önskar kunderna! Dessa frågor löser marknadsaktörerna genom att testa sig fram och se vilka som ger fler kunder och vilka som skrämmer bort kunder!!!

Det finns dessutom flera olika sorters kunder, med olika preferenser, som skulle vilja se olika svar på frågorna ovan. Till skillnad från när staten ger samma regelverk för alla vägar, så kan olika privata vägar försöka locka till sig olika kunder genom att fokusera på en speciell målgrupp, och fler bilister kan få sina önskemål uppfyllda!

Men blir det inte vägspärrar överallt?
Troligtvis inte, då det förmodligen kommer smartare sätt att ta betalt. Ett sätt vore att man betalar via SMS och att vägföretaget sen har stickkontroller, ett annat vore elektroniska kort, som kan avläses automatiskt så att endast de utan kort måste stanna. Dessutom finns det förmodligen vissa stordriftsfördelar som gör det oekonomiskt att äga alltför små vägsträckor, eller göra alltför små taxezoner.