Sökandet efter en gnutta civilisation!

fredag, december 03, 2004

Fack och kollektivavtal!

OBS! Detta är ett teoretiskt resonemang där jag applicerar lite filosofiska grunder på fackföreningar och kollektivavtal. Resonemanget ska inte ses som något som har en koppling till verkligheten! OBS!

Grunden: Sker det genom ett frivilligt avtal där en tredje part inte binds automatiskt, så är det ok. Sker det genom någon form av speciallagstiftning, så är det inte ok.

Vad detta ger:

  • Fackföreningar är frivilliga och i sig inte beroende av lagstiftning, och därmed tillåtna.
  • Detsamma gäller kollektivavtal. Kollektivavtal binder automatiskt de som skriver på det. Om kollektivavtal reglerar lönen även för de som inte är med i facket, så är det ok, för de blir bara bundna om de tar ett jobb på arbetsplatsen/jobbar kvar/säljer saker till arbetsplatsen eller dylikt, dvs. de kan gå ur avtalet utan något straff, genom att säga upp sig eller liknande.
  • Föreningsfrihet skulle kunna avtalas bort i anställningsavtalen, till skillnad från idag, dvs företag skulle kunna avskeda personer som går med i facket och tvärtom.
  • Kollektivavtal kan sägas upp!
  • Strejkande har ingen rätt att hindra icke-strejkande från att arbeta.
    Arbetstagare har ingen rätt att sätta polis eller militär mot fredliga strejkande.

Följande saker skulle gälla om det inte fanns något avtal som förhandlade bort det:

  • Skulle en fackförening genomföra en blockad. Javisst!
  • Strejk är tillåtet, dvs fredsplikten ryker!
  • Arbetsgivaren har rätt att låta bli att betala lön till de som strejkar eller säga upp dem.

Jag har säkert missat en del, men jag tror att jag har fått med det viktigaste.

Bloggmusik:
Grateful Dead: The Other One (live)