Sökandet efter en gnutta civilisation!

fredag, januari 28, 2005

Vem äger radiovågorna???

Jag läste att både Johan Norberg (här) och HAX hade kommenterat en artikel i DN. Jag blev inspirerad av det och det här är resultatet.

Först, vem äger radiovågorna idag?
Det känns som om regeringen är det självklara svaret, då de bestämmer vilka krav som ska gälla för de som bygger mobilnät eller sänder marksänd TV. Det krävs också tillstånd från regeringen för att driva en radiokanal, där man får tillståndet genom att betala en avgift till regeringen.

Bör det vara så?
Nej, det är dåligt för oss som konsumenter, då det begränsar konkurrensen. Det finns flera företag som vill sända marksänd TV, idag är SVT och TV4 de enda som har tillstånd, men TV3 (och ev. Kanal 5) har också visat intresse för marksänd TV. Dessutom skulle det kanske bli intressant för fler företag om det var fri etableringsrätt. Samma sak med radio, man begränsar antalet tillstånd och tar ordentligt betalt för tillstånden. Med modern teknik kan man dessutom packa stationerna betydligt tätare än idag, så det finns i princip ingen naturlig brist på utrymme. Dessutom gör de höga avgifterna att det är svårare att skapa en vinstgivande kanal och att innehållet likriktas. För mobiltelefonnät, så är för det första antalet tillstånd kraftigt begränsat och för det andra så krävs det en snabb allmän utbyggnad av nätet. Detta gör att konkurrensen begränsas, och att priset (i början) drivs upp, pga av de höga kraven. Dessutom behöver operatörerna bygga egna master, även i områden där det hade varit mer optimalt att dela på en mast, eller låta ett lokalt bolag sköta masten.
En annan synvinkel är att, när det gäller radio och TV, statliga tillstånd kan ses som en form av möjlighet till censur och gör att de som sänder är mer försiktiga i sin kritik av staten.

Kort repetition, varför äganderätt?
För att man vid en konflikt på förhand kan komma överens om vem som har moralisk och/eller laglig rätt att bestämma över en viss sak, och därmed rent allmänt minska risken för konflikt. Det som ingen har tagit kontroll över bör betraktas som oägt tills det att det finns någon som kontrollerar det.

Den "radikala" slutsatsen!
Om ingen använder en radiofrekvens, så bör den betraktas som oägd, för att det inte finns någon konflikt i syne, och att den första som använder en viss frekvens inom ett visst område, blir ägare till den frekvensen i just det området (dvs homesteading). Om man under en längre tid inte längre använder frekvensen så blir den återigen oägd. Detta innebär att ingen kan tvingas betala för att använda en frekvens, eller hindras från att ta frekvensen i bruk eller tvingas sända en viss mängd nyheter eller bygga ett nationellt mobilnät.

Jag tror att det skulle vara både mer moraliskt och vara mer gynnsamt för folk i allmänhet.

Bloggmusik:
Lars Winnerbäck: Om tiden vill ifatt