Sökandet efter en gnutta civilisation!

fredag, februari 11, 2005

Ondska!

I senaste numret av smedjan har Lars Gustafsson skrivit en artikel med titeln De Onda och de onda. Den gjorde att jag själv började fundera lite om ondska, så läs den!

En sak som jag saknar i artikeln är en ordentlig definition på vad det egentligen innebär att vara en ond person. Är det att göra omoraliska handlingar, eller att motivera sina handlingar med att de är omoraliska eller krävs det kanske både och??? Alternativt formulerat, räcker det med att göra onda handlingar för att man ska vara ond, eller ska man tänka onda tankar för att bli ond eller båda två???

Jag har väldigt svårt att tänka mig att någon ser sina egna bevekelsegrunder som onda, snarare tvärtom. Förmodligen trodde Hitler och Stalin att deras katastrofala handlingar var bra, för att det lidande som de orsakade skulle vägas upp av någon större lycka längre fram. Går sadisten runt och oroar sig för det lidande han skapar hos andra och som han njuter av, eller ser han sig själv som en högre moralisk varelse, en övermänniska, vars överlägsenhet gör hans njutningar mer värda än hans medmnniskors? Jag skulle gissa på det sistnämnda.

Att kalla någon för Ond är en väldigt stark sak. Jag skulle nog kräva både en ond handling och ett ont motiv för att kalla någon Ond. Då jag som sagt är väldigt tveksam till om det finns någon med ont motiv, typ Dr. Evil, så menar jag att det förmodligen inte finns onda människor, bara onda handlingar, och att onda handlingar är sådana som går totalt emot ens moral.

Bloggmusik:
John Lee Hooker: I'm Bad Like Jesse James