Sökandet efter en gnutta civilisation!

onsdag, april 27, 2005

Centralisering?

Hej igen! Har nu fått igen lite inspiration, efter att ha varit tom i skallen ett par dagar.

Mathias Sundin berättar att i Gnesta samarbetar v och de borgliga partierna.

Som jag ser saken är den främsta anledningen till att man kan samarbeta tvärs igenom de ideologiska gränserna i kommunerna att staten sätter väldigt strikta gränser för vad kommunen kan och inte kan göra. Det kallas centralisering!

Det finns enligt mig flera dåliga saker med centralisering:

  • Det minskar möjligheten att testa olika system och se vilket som fungerar bäst.
  • Det ökar likriktningen i världen och gör det därmed svårare för dem som inte passar in eller vill en annan sak än majoriteten.
  • Det gör det svårare att rösta med fötterna, dvs. flytta till ett ställe med gynnsammare lagar.
  • Det ökar risken för lobbying och att särintressen står lagstiftningen.
  • Det ökar risken för att det skapas en politisk elit som mister kontakten med verkligheten och väljarna.

Jag anser istället att beslut bör tas så nära individen som möjligt, vilket ska läsas som att individen, dvs du och jag och alla andra, själv bestämmer det mesta, och att det som kräver kompromisser främst bestäms på kommunal nivå. Det finns tom ett par fall där lägsta möjliga nivå bör vara/är världsnivå (som internationell rörlighet, global miljöpåverkan).

Eller kort sagt: ditt liv framför politiken!

Bloggmusik:
Miles Davis: How Am I To Know?