Sökandet efter en gnutta civilisation!

torsdag, april 28, 2005

Ekonomisk Demokrati!

Det finns ett antal personer som förespråkar ekonomisk demokrati, vanligtvis brukar de vara någon form av socialister. Då deras resonemang bygger på (enligt mig) en felaktig definition av vad demokrati innebär, så är det viktigt att kunna se de stora grundläggande problemen i deras resonemang och gärna bemöta dem.

Ekonomisk demokrati handlar om att då arbetarna livssituation påverkas av vad som händer med företaget som de arbetar på, så har de en rätt att demokratiskt bestämma över de viktiga besluten i företaget.

I princip så innebär deras demokratibegrepp att de som påverkas har rätt att bestämma utkomsten i majoritetsval och förespråkarna för ekonomisk demokrati anser normalt att dagens samhälle inte är tillräckligt demokratiskt.

En sådan princip kan man dock dra hur långt som helst, för vad som andra människor påverkar oss inte? Så för att ge socialisterna och andra lite nya ideer, vad sägs om sexuell demokrati, utbildningsdemokrati, matdemokrati, kläddemokrati, bostadsdemokrati. Ni kan nog föreställa er vad de olika sakerna menas. Visst, man kan kanske hävda att arbetsplatsen påverkar oss i större utsträckning än vissa andra saker, men å andra sidan, vi påverkas/störs alla olika mycket av olika saker...

Vårt politiska system bygger på två grundläggande frågor, hur ska ett land styras?, och, hur mycket ska bestämmas gemensamt? Demokrati är uppenbarligen ett svar på den första frågan (sen kan man diskutera om det är det bästa svaret), dvs att ett land ska styras mha majoritetsbeslut, men är det ett svar på den andra frågan? Tja, uppenbarligen så verkar antagonisterna här tro det, fast det gör också en del liberaler och säkert en del annat folk som jag inte har koll på. Det finns dock ingen konsensus kring vad svaret skulle vara. Ett tänkbart alternativ vore att säga att vi gemensamt bestämmer vad som ska bestämmas gemensamt, och det är ju den tolkningen som stämmer mest överens med begreppet majoritetsstyre. I så fall kan man svara att arbetarna inte styr företagen, för att vi demokratiskt/gemensamt har beslutat att inte ha "demokratisk kontroll" över arbetsplatserna, på samma sätt som vi har beslutat oss för att inte ha "demokratisk kontroll" över vilken utbildning som folk ska gå.

En annan invändning är att företagen visst är demokratiskt styrda, då vi varje dag på marknadsplatsen beslutar oss för om vi vill köpa företagets produkter eller ej. Tycker vi att företaget gör ett förhållandevis bra jobb, så köper vi deras varor. Visst, det bestäms inte efter principen ett myndigt huvud, en röst, utan efter principen en spenderad krona, en röst, fast å andra sidan blir det betydlgit fler val och möjligheter att påverka under en mandatperiod. Fast man kan ju å andra sidan ifrågasätta om principen ett huvud en röst, som idag är så allenarådande, verkligen är det bästa att sträva efter, eller om den kanske behöver kompletteras på något sätt?

Jag hade på Inför ESC 2005 när jag skrev detta och stör mig verkligen på Charlotte Perrelli, kunde de inte hitta någon som inte känns så genomfalsk och löjlig och tråkig, vad sägs om någon som faktiskt har något vettigt att säga om musiken?