Sökandet efter en gnutta civilisation!

måndag, maj 30, 2005

Folkomröstningar!

Nu är det klart, Frankrike har röstat nej till EUs konstitution. Jag har ännu inte orkat sätta mig in i om den suger helt eller är tillräckligt bra för att jag ska kunna acceptera den, även om vad jag förmodligen är emot om jag skulle lita på vad jag har hört och läst om den.

Nu ska det inte handla om EU-konstitutionen utan om folkomröstningar i allmänhet. Fredrik har skapat en speciell blogg mot folkomröstningar. I just den här frågan håller jag dock inte alls med honom. Jag gillar folkomröstningar och tycker att vi ska betydligt fler sådana och ska här förklara varför!

I vanliga val så får man kompromissa och blir tvungen att antingen rösta på det minst dåliga alternativet eller slänga bort sin röst. I folkomröstningar har man ett mer direkt inflytande genom att kunna säga ja eller nej till en speciell fråga.

Min utgångspunkt är att när vi röstar så ger vi ett visst stöd för politikerna att syssla med de vardagliga uppgifterna. Det är dock långt ifrån säkert att viktiga frågor som sedan kommer upp till omröstning eller ens fanns med i partiprogrammet vid det senaste valet. Det är rimligt att anta att inte alla som röstar med ett parti, stödjer partiets linje i en speciell fråga. Ju viktigare en fråga är, desto viktigare att folket får säga sin mening direkt, så att man inte lagstiftar mot majoritetens önskan. Detta gäller naturligtvis alla nivåer, och inte bara riksdagsbeslut, ett bra föredöme vore Schweiz.

Jag tror att en stor förklaring till vår skillnad i synsätt är Fredriks underrubrik "Mot folkomröstningar -för ansvarstagande politiker". Jag kanske övertolkar detta, men för mig lyser det en attityd av att politikerna finns där för att styra landet och ta ansvar och axla manteln som statsbyggare, vilket jag då kontrar mot min syn på att politikerna bör stå under folket och i princip vara folkets verktyg.