Sökandet efter en gnutta civilisation!

fredag, augusti 26, 2005

Lindansaren som inte ville använda skyddsnät!

En av de mer förnuftiga socialister som faktiskt finns, Magnus Ljungkvist, skrev ett inlägg med en intressant liknelse igår. Jag skrev en kort kommentar som svar, men känner att jag vill utveckla det hela och även tala lite bredare om ämnet.

Magnus inledande poäng var att "[s]kyddsnätet gör lindansaren tryggare och tillåter honom att göra mer våghalsiga framträdanden på sin lina", och det hela gick ut på att kritisera Reinfeldt för att han ville göra maskorna större i skyddsnätet.

Det förtjänade givetvis en kommentar i samma stil, men jag är så nöjd med formuleringen att jag tar och återanvänder den nu:
Ditt system funkar säkert utmärkt för den första lindansaren som presterar bättre när han vet att det finns ett skyddsnät under. Men vad har du emot den andra lindansaren som får en otrolig extrakick av att gå på lina utan skyddsnät, och som gillar hur det kittlar publikens nerver lite extra. Varför vill du (och nästan alla andra) hindra den andre lindansaren från att verkligen kunna leva livet???

Varpå jag fick som svar:
Nädå, vill man inte komma i åtnjutande av A-kassa för att man får en kick av det är det bara att inte betala a-kasseavgiften. Svårare än så är det inte.

Men nej, riktigt så enkelt är det faktiskt inte. Att välja om man ska betala a-kaseavgiften eller inte är ungefär som att få välja om nätet ska sitta en eller två meter ner. För det första täcks a-kassan till största delen av statliga medel och för det andra så är det bara delen över grundnivån som man kan påverka (se tex susning om a-kassa). Man kan iofs givetvis låta bli att hämta ut a-kassan, men man är tvungen att betala för själva systemet (genom skatter/"arbetsgivaravgifter") oavsett om man vill utnyttja det eller ej.

Det som jag dock slogs mest av var att de flesta andra kommentarerna handlade om vilken nivå som ersättningen skulle ligga på, och om en nivån på ersättningen (inom rimliga nivåer) påverkade folks vilja till att arbeta eller ej.

Den första frågan om nivån på a-kassan är, från min synvinkel, att vara och spela på sossarnas planhalva. Det är inte statens upgift att tvångsförsäkra medborgarna, speciellt inte om man gör det på ungefär samma sätt som privata företag skulle göra!!!

Jag vill nu passa på och ta upp ett par punkter på hur det ska tolkas och framför allt hur det inte ska tolkas:
  1. Jag har inget emot att andra skaffar sig a-kasseförsäkringar, jag tänker inte hindra er och även om jag själv är skeptisk till försäkringar som sådana, så är det era liv och inte mitt. Jag vill inte hindra er från att teckna försäkringar. Ni har alltså fortfarande en "rätt till god ersättning och trygghet när [ni] blir arbetslösa", fast det är inte längre en skyldighet.
  2. Om ni skulle känna er tryggare av att staten stod för försäkringarna än om det var ett privat företag, så återigen jag har inget större emot att staten driver frivilliga försäkringar (så länge som de konkurrerar på lika villkor med privata bolag).
  3. Observera också att vi nu pratar om försäkringsbiten, och att a-kassan inte är det sista skyddsnätet, vi har också socialbidraget, vilket (även om jag i mina drömmar även vill avskaffa det) är mer legitimt än a-kassan, då det inte grundar sig direkt på en försäkringsmodell och den förmodligen är svårare att ersättas av privata försäkringar.
  4. Jag är inte ond och har ingen önskan av att folk ska vara fattiga (tvärtom) eller dö.
  5. Självklart ska den här sortens reformer åtföljas av en skattesänkning motsvarande statens kostnader för a-kassan, så att man har lite extra pengar att spara ihop eller lägga på en privat försäkring.
  6. Det handlar helt enkelt att tro att folk är kapabla att själv kunna välja vad de pengar, som idag hamnar hos a-kassan, bör spenderas på.
Dessutom ska det kanske tilläggas att det absolut bästa sättet att få trygghet är att arbetsmarknaden och för den viktiga lagar är utformad som sådan att så många av de sysslor som folk vill ha gjorda också blir gjorda (för det finns en aldrig sinande källa av arbeten som skulle behövas göras). För mig innebär det främst låga skatter, mindre byråkrati och mindre statlig inblandning i företagen (fast det är ett eget ämne).

Nu till den andra klagan, och här får Magnus faktiskt in en bra poäng:
Men lönen är inte viktig för lusten att arbeta. Lusten att skapa, viljan att göra något med sitt liv skapas inte varje månad när lönekuvertet dimper ner. Men jag vet att borgerliga sympatisörer har svårt att tro på människans skaparkraft och skaparglädje utan tror att den behöver tvingas fram hos de lata massorna. Hos alla utom de själva förstås.

Häri ligger en fundamental skillnad i synsätt på människan och samhället. Högern tror att människan måste tvingas till arbete med piskor, vänstern litar till människans inneboende vilja att skapa och bidra. Eller som det så vackert hette i socialdemokraternas partiprogram. Folkets vilja till arbete är nationens viktigaste tillgång.

Jag tror att det stämmer, iaf till en viss del. Det är problemet med att högern försöker ta över det socialdemokratiska systemet istället för att prata mer om frihet och frivillighet. Problemet handlar inte om folk fuskar eller ej, utan om att trycka ner oss alla i samma mapp och låta politikernas prioriteringara gälla för oss alla. Om politikerna inte tvingar alla att vara med i a-kassan så kommer det hela att bli en icke-fråga, de som tycker att a-kassan är för slapp med fuskare kan välja en annan försäkring, liksom de som anser att arbetslöshetsförsäkringen ska täcka en mer aktiv hjälp för att få ett nytt jobb. Helt enkelt försäkringar som är mer anpassade till vad man efterfrågar, som högre eller lägre ersättningsnivåer.

Så för att sammanfatta valen så som jag har målat upp hur det enkelt skulle kunna bli så mycket lättare och friare:
  1. Ni som tycker att staten gör ett bra jobb med a-kassan, tecknar istället en frivillig arbetslöshetsförsäkring med staten.
  2. Ni som inte gillar villkoren försöker få staten att även skapa alternativa försäkringar eller letar upp ett företag som har en bättre försäkringsdeal.
  3. Ni som inte vill ha en försäkring slipper.
  4. Och vi som enkelt vill kunna hitta ett nytt jobb vid arbetslöshet börjar planera för att flytta utomlands..