Sökandet efter en gnutta civilisation!

fredag, september 23, 2005

KRAV-skiten!!!

I det senaste numret av Smedjan finns det två intressanta artiklar om Kravmärkningen (här och här). Jag är väldigt anti-Krav och försöker i största mån undvika att köpa kravodlade produkter. Det främst för att jag anser att konstgödsel och bekämpningsmedel (i lagom mängder) är något som gynnar jordbruket och oss alla och att jag inte har något emot genmodifierade grödor. Jag ser därför ingen anledning att handla så att andelen ekologiska jordbruk ökar. Att mina föräldrar är bönder lär nog ha påverkat mitt ställningstagande! Detta bygger delvis på ett av KRAVs principer "I KRAV-godkänd produktion tillämpas försiktighetsprincipen", som jag inte delar.

Jag ska ta och diskutera lite myter och sanningar om kravmärkning:

Påstående "I KRAV-godkänt lantbruk används inga kemiska bekämpningsmedel. Istället hålls ogräs och skadeinsekter i schack med förebyggande metoder, till exempel en mer varierad växtföljd." (Från KRAVs hemsida)

Alla bönder vet att det är bra att ha en varierad växtföljd, vilket i princip även alla som odlar i trädgård vet eller lär märka. Alla bönder försöker variera växtligeheten och jag tror tom att EUs jordbruksstöd har insett värdet av en varierad växtlighet. Bekämpningsmedel är främst ett komplement och inte ett substitut!!

Påstående Djuren får det bättre vid KRAV-märkning.

För det första är det mest frukt och grönt som får KRAV-märkning, kravmärkt kött är väldigt sällsynt ute i butikerna, ok att det finns kravmärkt mjölk och ägg. För det andra har vi redan idag bra djurvård (höns undantaget) och att uppfylla KRAVs kriterier för bra djurvård borde vara bland de lättaste kriterierna att uppfylla. Dessutom är det i böndernas intresse att djuren har det bra, och det krävs i princip att man faktiskt tycker om djur, för att välja ett yrke där man har stor djurkontakt. För det tredje vore det faktiskt bättre om man skapade ett eget märke för att visa hur bra förhållanden somm djuren växer upp under.

Ett par allmänna reflektioner:
Konventionella jordbruk försöker ofta använda produktionemetoder som ger bra avkastning (för att få bättre betalt) och om någon del av KRAV-kriterierna skulle visa sig vara gynnsamt för produktiviteten, så kommer även konventionella jordbruk att genomföra dessa (om de inte innebär en betydligt större arbetsmängd eller liknande) vilket KRAV inte verkar tänka på när de pratar sig varma om sig själva.
Det går inte att dela upp jordbruket i en ekologisk/naturlig del och en konstgjord del.
Även om vissa jordbruksmetoder skulle orsaka negativa följder är det inte säkert att det bästa är att hindra metoderna (det kan tex vara bättre att försöka minska de negativa effekterna i ett senare skede).
Att bara för att ett jordbruk är KRAV-märkt betyder inte det att det kommer att bete sig på sådant sätt som är bäst för miljön. Det kommer alltid att finnas de som försöker använda regelverket till sin fördel, det ska t.ex. (i alla fall tidigare) vara möjligt att året innan en åker blir ekologisk spruta betydligt större mängder bekämpningsmedel än normalt, för att de även ska ha en positiv effekt under åren som KRAV-märkt och ha vissa åkrar som konventionella och vissa som KRAV-märkta och sedan hålla på och rotera dem då och då.